หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย


     1  ดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับการเปิดและปิด ประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า น้ำประปา แอร์ ตลอดจนดูแล ทรัพย์สินของ “ผู้ว่าจ้าง” มิให้เสียหาย หรือสูญหาย

      2 ตรวจค้นคนงาน และพนักงานของ “ผู้ว่าจ้าง” ทั้งเวลาเข้าและออกทุกครั้ง

      3 ตรวจค้นยานพาหนะทุกคันที่ผ่านเข้า - ออก และบันทึกหมายเลขทะเบียนรถ

      4 สอดส่องป้องกันระมัดระวังอัคคีภัย ช่วยระงับและแจ้งหน่วยดับเพลิงโดยรีบด่วน

      5 ระงับแก้ไขเหตุการณ์และให้สัญญาณภัยทันที เมื่อเกิดอัคคีภัย หรือมีการโจรกรรม

      6 ควบคุมและอำนวยความสะดวก การจราจร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

      7 เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย หรือขัดต่อระเบียบกฎข้อบังคับที่  “ผู้ว่าจ้าง” และ “ผู้รับจ้าง” วางไว้เกิดขึ้น จะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารของ “ผู้ว่าจ้าง” ทราบทันทีเพื่อดำเนินการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองถ้าจำเป็น

      8 ไม่ทำความสนิทสนมคุ้ยเคยกับคนงานพนักงาน “ผู้ว่าจ้าง” จนเกินความจำเป็น

      9 ไม่นำบุคคลภายนอก ญาติมิตร หรือเพื่อนฝูง เข้ามาในบริเวณของ “ผู้ว่าจ้าง”

    10 ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งพนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องแต่งเครื่องแบบตามที่ทางบริษัท “ผู้รับจ้าง” ได้กำหนดไว้พนักงานรักษาความปลอดภัยรับผิดชอบ ตลอดเวลาที่รักษาการณ์
บริษัทรักษาความปลอดภัย แอทวัน จำกัด
10/196  ซอยวัดด่านสำโรง 33  ถนนสุขุมวิท 113  ตำบลสำโรงเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2759-1571-2   แฟกซ์  0-2759-1570

 
เว็บสำเร็จรูป
×